Praxis of ORL: 11 (3)
Cilt: 11  Sayı: 3 (2023)
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Oral kavite tümörlerinin tedavi sonuçlarının Washington Üniversitesi Yaşam Kalitesi Anketi ile değerlendirilmesi
Evaluation of treatment results of oral cavity tumors with the University of Washington Quality of Life Questionnaire
Sayfalar 73 - 78
Melis Ece Arkan Anarat, Ayşe Enise Göker, Ömer Kumaş, Tolgar Lütfi Kumral, Elif Aksungur, Yavuz Uyar, Cem Çelik
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (81 kere görüntülendi)

2.
Diş hekimliği öğrencilerinde oral kanser ve oral premalign lezyonlar farkındalığının değerlendirilmesi: Üç merkezli bir çalışma
Evaluation of awareness of oral cancer and oral premalignant lesions in dentistry students: A three-center study
Sayfalar 79 - 86
Sefa Çolak, Mustafa Sami Demirsoy, Aras Erdil, İbrahim Erdim
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (70 kere görüntülendi)

3.
İşitme kayıplı bireylerin sosyal medya hakkındaki görüşleri: Bir ön çalışma
Opinions of hearing-impaired individuals about social media: A preliminary study
Sayfalar 87 - 95
Deniz Tuz, Erva Değirmenci Uzun, Emine Ayça Ödemişlioğlu Aydın, Serpil Alluşoğlu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (88 kere görüntülendi)

4.
Yenidoğan işitme tarama testi sonuçlarımız
Our results of hearing screening in newborns
Sayfalar 96 - 100
Hakan Dağıstan, Büşra Nur Coşan, Ceyhun Cengiz, İlknur Haberal Can
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (68 kere görüntülendi)

5.
Genç yetişkinlerde farklı bilişsel işlevlerin akustik ses paremetrelerine etkisi
Effects of different cognitive functions on acoustic voice parameters in young adults
Sayfalar 101 - 108
Mümüne Merve Parlak, Merve Sapmaz Atalar
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (84 kere görüntülendi)

6.
Endolarengeal vokal kord cerrahisinin hastaların ses düzeyine ve yaşam kalitesine olan etkisinin incelenmesi
Investigation of the effect of endolaryngeal vocal cord surgery on voice level and life quality of patients
Sayfalar 109 - 113
Murat Sertan Şahin, Hilmi Cem Kaya
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (75 kere görüntülendi)

7.
Pediatrik hastalarda kulak, burun ve boğazdaki yabancı cisimlerin analizi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde ikinci basamak hastane deneyimi
Analysis of foreign bodies in the ear, nose, and throat in pediatric patients: Second level hospital experience in the Eastern Anatolia Region
Sayfalar 114 - 120
Gamze Öztürk Yılmaz, Gökhan Yılmaz
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (69 kere görüntülendi)

8.
Benign paroksismal pozisyonel vertigo tanı ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması
Turkish validity and reliability study of the benign paroxysmal positional vertigo diagnostic scale
Sayfalar 121 - 131
Busra Dirik, Gulce Kirazli, Mehmet Fatih Ogut
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (86 kere görüntülendi)

9.
Karotis cisim tümörlerine kalp damar cerrahi bakışı: Retrospektif çalışma
Cardiovascular surgery perspective on carotid body tumors: Retrospective study
Sayfalar 132 - 137
Ayhan Müdüroğlu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (92 kere görüntülendi)

10.
YouTube, demansı olan bireylerde yutma bozuklukları için bir bilgi kaynağı olarak kullanılabilir mi?
Can YouTube be used as a source of information for swallowing disorders in individuals with dementia?
Sayfalar 138 - 144
Mümüne Merve Parlak, Cansu Yıldırım
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (84 kere görüntülendi)

11.
Yaşlı bireylerde düzenli fiziksel aktivitenin fonksiyonel denge becerileri ve yaşam kalitesi üzerine etkileri
The effects of regular physical activity on functional balance skills and life quality in elderly individuals
Sayfalar 145 - 151
Zehra Aydoğan, Banu Baş
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (110 kere görüntülendi)


 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce